Gebed voor het herstel van een huwelijk in moeilijkheden

Het is onmogelijk om effectief te bidden voor het herstel van iemands gebroken huwelijk als je niet WEET dat God een afschuw van echtscheiding heeft, dat het in Zijn wil is dat het huwelijk wordt hersteld. God hoort de gebeden vandaag opnieuw. Ja, God wil en kan je huwelijk in moeilijkheden herstellen. Deze oorlog voor het herstel van je huis, je zult eerst geestelijk winnen voordat het zich concreet in je huis manifesteert. In feite, wat niet in het gebed wordt gedaan, wordt helemaal niet gedaan!

Het gebed van de rechtvaardige heeft een grote efficiëntie, het is formidabel!

Mijn broer, mijn zuster, onthoud dat als je in Christus bent, je gelijk hebt. Alleen maar vanwege wat Christus voor jou aan het kruis deed en niet vanwege je eigen werken. Christus heeft je gekleed in de mantel van gerechtigheid en daarom kun je God met vertrouwen tegemoet treden, met het volste vertrouwen dat God naar je luistert en dat als je volgens Zijn wil bidt, het antwoord gegarandeerd is.

Waar je ook om vraagt ​​in het gebed, als je gelooft dat je het hebt ontvangen, zul je zien dat het gebeurt. (Markus 11:24)

Als je je leven nog niet aan Jezus hebt gegeven, nodig ik je uit om dit te doen door op deze link te klikken. Want door in HEM te bidden, hebben we de zekerheid dat we de vervulling van onze gebeden kunnen zien.

Gebed voor het herstel van het huwelijk

Lieve hemelse Vader,

Ik kom nederig voor je. Ik dank u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw hulp en voor uw steun. Niemand is zoals U in de hemel, op aarde, onder de aarde. Niemand lijkt op jou. Je bent mooi in heiligheid. Je werken zijn bewonderenswaardig; de natuur en het hele universum getuigen ervan. Jij bent de machtige Trooster. Jij bent onze toevlucht, onze bevrijder. Bedankt omdat je het geschreeuw hoort van mensen in nood. Je bewaart ze en herstelt ze. Dank u dat u Jezus Christus hebt gezonden om voor ons aan het kruis te sterven, om ons te verlossen en ons uw kinderen te maken. Wees voor altijd gezegend!

Ik kom voor U, Heer in gebed, voor mijn paar in moeilijkheden. Heer, u bent getuige geweest van ons huwelijksverbond. We zijn één vlees geworden. Ik geloof dat het Uw wil is dat ons huwelijk hersteld wordt, omdat u zei, in 1 Korinthiërs 7: 10-11 "dat de vrouw geen scheiding maakt met haar man [...] en dat de man niet van zijn vrouw scheidt Ik smeek u, belicht alles dat het herstel van ons huwelijk tegenhoudt, schenk ons ​​de genade om alle zonden die een blokkering vormen van het herstel van ons huwelijk te identificeren en in de steek te laten. .

Ik kies ervoor om mijn man / vrouw te vergeven voor al het kwaad dat hij / zij mij heeft aangedaan. Ik bid dat U hem / haar ook leidt om mij te vergeven. Ik verzaak alle wrok, verbittering, woede en vijandigheid jegens mijn man / vrouw. Moge uw liefde door de Heilige Geest in onze harten worden gegoten. Moge harmonie, mededogen, nederigheid, trouw, eerlijkheid, respect en vooral liefde heersen in ons midden door de Heilige Geest. In de Naam van Jezus Christus!

Geest van Jezus, leid mijn man / vrouw in alle waarheid. Moge hij / zij je leringen nooit vergeten. Moge uw leringen in zijn hart gegraveerd zijn. Verlicht de ogen van zijn hart. Onthul hem de wil van God in relatie tot ons huwelijk en het komt constant terug in zijn gedachten. Ik geloof dat de Heilige Geest, die U handelt in ons huwelijk en mijn man / vrouw zal niet misleid worden (e) door de verleidelijke woorden van een / een die zou misleiden de / verleiden haar en neemt haar mee naar vergeet onze alliantie.

Heer, ik smeek u, vervul onze harten met de gevoelens die in Jezus zijn, vervul ons met mededogen, liefde en respect voor elkaar. Vader, ik smeek u, herleef de passie en het verlangen tussen ____________ en mij, en genees alle emotionele wonden die we in staat waren om elkaar de oorzaak te geven. Geef ons de genade diep in je te zijn geworteld. Help ons om van elkaar te houden ondanks onze verschillen. In de Naam van Jezus Christus.

Heer, ik loof U, ik dank U voor het geven van ons geestelijk gezag in Christus. Je gaf ons de macht om op slangen te lopen, op schorpioenen en op alle kracht van de vijand, en niets kan ons schaden. Bedankt voor Uw Woord, dit prachtige zwaard waarmee we de strijd voeren in de spirituele wereld en overwinningen behalen.

Met het spirituele gezag dat aan mij is gegeven, in de machtige naam van Jezus, verklaar ik dat elk wapen dat tegen mijn huis is gevormd om het te vernietigen, geen effect heeft. Ze kan niet bloeien! Ik veroordeel de stilte elke tong die opkomt tegen mij, belasteren mij in de oren van mijn man / mijn vrouw om hem te laten me haten en maken hem geloven dat het herstel van ons huwelijk onmogelijk is, dat onze verzoening is onmogelijk.

Dat iedereen die probeert een muur op te richten tussen mijn man / vrouw en mij door slecht advies, leugenachtige woorden of valse leringen gehinderd wordt in zijn plannen tegen mijn huis in de Naam van Jezus. Moge het contact tussen mijn man / vrouw en deze persoon zeker worden verbroken in de Naam van Jezus!

Dat het werk van de vijand gebonden is in dit huwelijk. Moge de invloed van elke geest van valsheid, van elke geest van verdeeldheid, van elke geest van onreinheid, worden verbroken in mijn huis in de Machtige Naam van Jezus! Rots van de eeuwen, breek de ruggen van onze tegenstanders, stuur verwarring in het kamp van de vijanden van ons huwelijk, in de Naam van Jezus.

(Om te doen als de echtgenoot overspelig is) Heer, ik smeek u om het pad van __________ met doornen te sluiten en een muur daar op te heffen, zodat hij / zij niet langer zijn paden vindt. Ja, een muur van doornen rijst om hem heen! In de naam van Jezus! Hij / zij zal zijn geliefde (n) achtervolgen en zal hen niet bereiken; hij / zij zal naar ze zoeken en zal ze niet vinden. Dan zal hij / zij zeggen: ik zal gaan, en ik zal terugkeren naar mijn eerste vrouw / mijn eerste echtgenoot, want toen was ik gelukkiger dan nu. (Hosea 2: 5-6)

Heilige Geest, ik geloof dat u nu handelt in het leven van mijn echtgenoot en dat u zijn hart dient. Ik smeek je om de gedachten van mijn man / vrouw te corrigeren en in zijn hart de brandende wens te leggen om ons huwelijk te herbouwen. Laat hem zien dat het gras elders niet groener is dan de wereld ons wil laten geloven.

Gun hem de genade om Uw correctie te aanvaarden. Creëer in hem het verlangen om Uw wil en het vermogen om het te doen elke dag van zijn leven te doen. Heer, sta mijn man / vrouw toe om Uw zoete stem in haar hart te erkennen. Herinner hem voortdurend aan onze alliantie. Vertel hem in alle opzichten, door te onderwijzen, door dromen of visioenen, via televisie, radio, kranten, boeken, via zijn vrienden, zijn collega's, zijn familie.

Heer, help me om sterk en moedig te blijven in al deze beproevingen. Geef me de genade om volhardend te blijven tussen strijd, vragen en ongunstige omstandigheden. Ik wil mijn moed herwinnen door op je te steunen. Ik kies ervoor om al mijn kracht van jou te trekken. Verhoog mijn geloof, zodat ik vasthoud, zelfs wanneer de dingen niet in de richting gaan waar ik op wacht, omdat u trouw bent, zult u mijn huwelijk herstellen, omdat u altijd degenen beloont die u zoeken.

Je kracht is groter dan die van Satan en alle demonen die bij hem zijn. Je kracht is onbegrensd en voor je almachtige kracht vleien onze tegenstanders je. Ja, ze beven allemaal voor je, de majestueuze en almachtige God.

Ik geloof dat alle dingen samenwerken voor ons welzijn en jouw glorie. Ik geloof ook dat U alle dingen mooi doet in hun tijd en dat niets de vervulling van Uw wil in mijn huwelijk zal verhinderen. Ik weiger ontmoedigd te zijn (e), ik weiger verslagen te worden (e). Omdat je geen falen kent. Jij bent de God van de overwinning. Jij bent de God van alle hoop. Ik claim Uw overwinning in mijn huwelijk.

Het is Uw Wil, dat een huwelijk voor het leven duurt en dat de mens niet scheidt van wat U hebt verenigd. Hoor mijn gebed Heer en sta op. Moge uw koninkrijk in mijn huis komen en uw wil geschiede op aarde, bij mij thuis, zoals het in de hemel is. Ik heb de zekerheid dat je alles doet wat in je macht ligt en dat je ons allemaal zult inspireren dat we moeten doen om ons huwelijk te beschermen, te beschermen en te versterken. Heer, hef een muur van vuur op, een muur van bescherming op ons huis.

Het is in de Naam van Jezus dat ik je dit gebed heb gestuurd.

Door rechtvaardige tussenkomsten, met gerechtigheid, antwoordt u mij God van mijn heil, aan wie alle verre einden van de aarde en de zee zijn toevertrouwd. (Ps 65.6) Dank u Heer!

Tot u glorie, aan u, de macht, aan u, heerschappij, aan u, regeert het nu en voor eeuwig en altijd!

Amen.

Wees krachtig versterkt!

Aisha B.

Copyright © 2015, Mijn koppel mijn relaties.

PS:Als u nog niet bent ingeschreven voor het programma voor vasten en bidden doorlopend met alle mensen die in de bres staan ​​voor hun huwelijk en dat dit programma u interesseert, bedankt om op deze link te klikken en een kort formulier in te vullen om het mij te laten weten. U ontvangt dan instructies voor het programma.

Om ook te lezen:

- Hoe effectief bidden voor het herstel van zijn huwelijk.

- Catering Foyer in moeilijkheden: uw succes hangt af van waar u naar kijkt!

- Help me, Heer ...

- Gebedsstrategie voor het herstel van een huis dat door overspel is gebroken

Loading...

Laat Een Reactie Achter