25 bijbelverzen die elke echtgenoot zou moeten weten

Er zijn veel bijbelverzen die ons leren over het huwelijk. Sommige zijn specifiek voor mannen, terwijl andere specifiek voor vrouwen zijn.

Mijn mensen komen ten onder omdat ze geen kennis hebben "zegt de Heer in Hosea 4: 6. Te veel huwelijken worden vernietigd omdat we gebrek aan kennis hebben, te veel huwelijken worden verbroken omdat we de goddelijke principes negeren die hun functioneren vergemakkelijken.

Vandaag heb ik een passie voor het delen van 25 bijbelverzen die naar voren komen belangrijke principes die elke man moet kennen en toepassen in zijn huwelijk.

Goede meditatie!

25 bijbelverzen die elke echtgenoot moet kennen

U, mannen, leeft met uw vrouw met onderscheidingsvermogen: zij hebben een meer delicaat karakter. Behandel ze met respect: ze moeten met jou het leven ontvangen dat God in zijn genade schenkt. Doe dit zodat er niets komt om je gebeden te verstoren. (1 Petrus 3: 7, SEM)

Over liefde

Wat u betreft, echtgenoten, dat een ieder van u zijn vrouw liefheeft zoals Christus de kerk liefhad: hij gaf zijn leven voor haar om haar God waardig te maken na haar te hebben gezuiverd door haar Woord, zoals door het bruidsbad . Hij wilde deze kerk voor zichzelf presenteren, stralend van schoonheid, zonder vlek, rimpel of defect, maar God waardig en onberispelijk. Zo zou elke man zijn vrouw moeten liefhebben alsof ze zijn eigen lichaam was : dus wie van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, iedereen verzorgt en verzorgt hen, net zoals Christus dat voor de kerk doet, omdat we de leden van zijn lichaam zijn. Wat betreft u, dat elke echtgenoot zijn vrouw liefheeft zoals hijzelf, en dat elke vrouw haar echtgenoot respecteert. (Efeziërs 5: 25-30, 33)

Echtgenoten, hou van elk uw vrouw en voed geen zuurdesem tegen hen. (Kolossenzen 3: 19)

Over het leiderschap van de man thuis

De man is inderdaad het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is, het hoofd van de kerk, wat zijn lichaam is en waarvan hij de Verlosser is. (Efeziërs 5: 23)

Op trouw aan de vrouw van zijn jeugd, aan zijn vrouw

Moge je bron worden gezegend, en maak je vreugde over de vrouw van je jeugd, Liefdesbichl, gazelle vol van genade: wees te allen tijde bedwelmd met haar charmes, Altijd verliefd op haar liefde. (Spreuken 5: 18-19)

Wat bent u mooi, hoe aangenaam u bent, mijn lieveling, temidden van geneugten! Je middel is als de palmboom en je borsten clusters. Ik zeg tegen mezelf: ik zal de palmboom beklimmen, ik zal zijn takken grijpen! Laat uw borsten zijn als de trossen van de wijnstok, De geur van uw adem zoals die van appels, En uw mond als een uitstekende wijn, - Die gemakkelijk stroomt voor mijn geliefde, En glijdt op de lippen van degenen die in slaap! Ik ben voor mijn geliefde, en zijn verlangens zijn voor mij. Kom, mijn geliefden, ga het veld in, blijf in de dorpen! In de ochtend zullen we naar de wijnstokken gaan. We zullen zien of de wijnstok groeit, of de bloem opent, of de granaatappels bloeien. Daar zal ik je mijn liefde geven. (Hooglied 7: 7-12)

Ik had echter een pact gesloten met mijn ogen: ze mochten nooit een blik van verlangen naar een meisje dragen. (Job 31: 1)

Maar ik zeg je dat iedereen die naar een vrouw kijkt om haar te begeren al overspel met haar in haar hart heeft gepleegd. (Mattheüs 5: 28)

Maar wie overspel pleegt, heeft geen zin, om dat te doen is zichzelf vernietigen; wie dit doet, zal alleen leed en schande oogsten, zijn schaamte zal nooit vervagen. (Spreuken 6: 32-33)

Wie van wijsheid houdt, is de vreugde van zijn vader maar die prostituees bezoekt, verkwist zijn fortuin. (Spreuken 29: 3)

Laat het huwelijk door allen worden geëerd en het huwelijksbed vrij van verontreiniging, want God zal immoraliteit en overspel oordelen. (Hebreeën 13: 4)

Maar om ontucht te voorkomen, laat iedereen zijn vrouw hebben en elke vrouw haar echtgenoot. Laat de man zijn vrouw geven wat hij haar verschuldigd is, en laat de vrouw hetzelfde doen met haar man. De vrouw heeft geen gezag over haar eigen lichaam, maar het is de echtgenoot; en evenzo heeft de man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar het is de vrouw. Ontneem elkaar niet, behalve met een tijdje wederzijds akkoord, om naar het gebed te gaan; kom dan samen terug, opdat Satan je niet zou verleiden met je incontinentie. (1 Korinthiërs 7: 2-5)

Welnu, ik zeg u: hij die van zijn vrouw scheidt, behalve in het geval van seksuele immoraliteit, stelt hem bloot aan overspel, en hij die trouwt met een gescheiden vrouw pleegt zelf overspel. (Mattheüs 5: 32)

Meer algemene bijbelverzen

Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees worden. (Genesis 2: 24)

Gelukkig is elke man die de HERE vreest, die zijn wegen bewandelt! Je geniet dan van het werk van je handen, je bent gelukkig, je bloeit. Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok In het binnenste van je huis; Je zonen zijn als olijfplanten, rond je tafel. (Psalm 128: 1-3)

Wie een vrouw vindt, vindt geluk: het is een gunst die de Heer hem heeft verleend. (Spreuken 18:22)

Het is beter om twee dan alleen te zijn. Je profiteert goed van je werk. En als een valt, neemt de ander het terug, maar wee degene die alleen is en die komt vallen zonder iemand te hebben om hem te helpen op te staan. Evenzo, als twee mensen samen slapen, blijven ze warm, maar hoe zal degene die alleen is, warm worden? Een enkele man wordt gemakkelijk bestuurd door een tegenstander, maar twee kunnen ze ertegenaan. En een driedubbelstrengig touw is niet snel gebroken. (Prediker 4: 9-12)

Wat de charme van een man maakt, is zijn goedheid; En beter een arme man dan een leugenaar. (Spreuken 19:22)

Een man wordt geacht vanwege zijn gezonde verstand, en hij die de boze geest heeft, is het voorwerp van minachting. (Spreuken 12: 8)

Als iemand niet om zijn familie geeft, en vooral niet die van zijn familie, heeft hij het geloof ontkend en hij is erger dan een ongelovige. (1 Timotheüs 5: 8)

Hij die zijn akker cultiveert, zit vol met brood, maar wie ijdele dingen nastreeft, heeft geen zin. (Spreuken 12:11) [Het gras is elders niet groener ... Praten, cultiveren wat je hebt en je zult tevreden zijn.]

Moge de door Christus gestichte vrede jouw beslissingen bepalen. Want het is deze vrede die God u heeft geroepen om één lichaam te vormen. Wees dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Laat alle bitterheid, alle vijandigheid, alle woede, alle geschreeuw, alle laster en elke vorm van goddeloosheid uit jouw midden verdwijnen. (Efeziërs 4:31)

Een ruzie beginnen is een dijk openen; Voordat het argument tot leven komt, ga weg. (Spreuken 17:14)

Mijn zoon, laat dit advies niet uit je ogen verdwijnen! Houd onderscheid en reflectie! Zij zullen het leven van je ziel en het sieraad van je nek zijn. Dan loop je veilig op je weg en raakt je voet geen obstakel. Als je naar bed gaat, heb je niets te vrezen, en als je naar bed gaat, zal je slaap zoet zijn. (Spreuken 3: 21-24)

Blijf gezegend!

Loading...

Laat Een Reactie Achter