De rol van de Vader

Wat maakt de mens tot een vader? Wat is de rol van de vader? De mens is door God geschapen om de vader van zijn gezin te zijn. Toen God de eerste menselijke familie schiep, begon Hij deze familie met een man. Toen werden de vrouw en de kinderen uit deze man getrokken. Bovendien zegt de Bijbel heel duidelijk dat: De man kwam niet van de vrouw, maar de vrouw kwam van de man.

Waarom is het belangrijk om de erewet in het huis toe te passen?

Waarom is het belangrijk om de erewet toe te passen bij u thuis? Waarom is het belangrijk dat jij en je partner weten hoe je je ouders moet eren, maar ook dat je je kinderen leert dat te doen? We hebben in een recent artikel gezien dat, volgens de gedachte van God, de mens geroepen is om de vader, de bron, de stichting, de steun, de beschermer, de verdediger van zijn familie te worden.

Wees volmaakt, want je hemelse Vader is perfect.

Ik deel vandaag met jou mijn aantekeningen over de leer van Myles Munroe die ik vorig jaar heb beluisterd over de rol van de vader. Ik begon met het vertalen van de eerste 10 minuten van de video, zoals ik deed voor de 5 kenmerken van de ideale man. Ik hoop de vertaling van al het onderwijs af te maken.

Hoe kan ik mijn kind helpen school te falen?

Ieder mens moet altijd leren te vertrouwen op het Woord van God. dit geldt voor onszelf maar ook voor onze kinderen. Van jongs af aan kun je je kinderen beginnen te onderwijzen in de wegen van God. Je kind aanmoedigen, hem helpen studeren en hem inschrijven voor een huiswerkbegeleidingsprogramma kan hem enorm helpen, maar wat hem echt de overwinning zal geven, zal het Woord van God zijn.

Genezing van abortusverwondingen

Abortus is een verdeeld onderwerp dat veel discussie in de samenleving genereert. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd tussen 2010 en 2014 meer dan 50 miljoen kinderen wereldwijd worden gedood door abortus. Dat komt neer op meer dan 135.000 baby's per dag. Het is een taboe-onderwerp in de christelijke wereld.

Een goed model zijn voor zijn kinderen

De meeste mannen van onze generatie worstelen met hun mannelijkheid en weten niet wat het werkelijk betekent om een ​​man te zijn. Waarom? Omdat ze geen model hadden dat ze konden imiteren. De vader geeft de zoon het model dat hij moet imiteren. Wees navolgers van God als geliefde kinderen.

Waarom we onze kinderen moeten zegenen

Dood en leven hebben de kracht van taal (Spr 18:21) God roept ons om onze kinderen te zegenen. Zegen is gewoon "goed zeggen, goed praten". Door middel van woorden in de loop van convenantmaaltijden worden vloeken in de levens van mensen, hele gezinnen, door hen die in de occulte wereld opereren, uitgestort; vloeken die over meerdere generaties lopen.

Myles Munroe - Father Provides Legacy

We vervolgen onze serie over de rol van de vader en nemen als model de relatie tussen Jezus en de Vader. Een goede man laat een erfenis over aan de kinderen van zijn kinderen (Spreuken 13:22). Je kunt een das of een auto niet aan je zoon overlaten ... het verslechterd na verloop van tijd! Je moet iets vinden dat de toekomstige generatie kan ingaan!

De hand van God in de donkere tijden van ons leven

Eens, vele jaren geleden, terwijl ik door een donkere periode van mijn leven ging, bad ik en bad ik, maar de hemel leek gesloten. Ik voelde dat God was verdwenen en dat ik alleen was in mijn beproevingen en lasten. Het was een donkere nacht voor mijn ziel. Ik heb er toen naar mijn moeder over geschreven en ik zal haar antwoord nooit vergeten: mijn zoon, het gebeurt vaak dat God zich terugtrekt om je geloof te testen.

Waarom de aanwezigheid van de Vader thuis essentieel is

Genesis 3 onthult dat Adam gezag verloor over de schepping die God hem had gegeven. Maar door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding, heeft Jezus Christus deze autoriteit teruggewonnen en overgedragen aan allen die in Hem geloven. Omdat God de mens heeft gekozen als de sleutelpersoon voor de expansie van Zijn koninkrijk op aarde, richt Satans strategie van massavernietiging zich op de mens.

Bekentenissen en gebeden voor onze kinderen

Heer, ik moet bekennen Uw Woord aan het leven van mijn kinderen, ik pleit het bloed van Jezus aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen en al die je me het land der levenden hebben gegeven. Omdat ik in Jezus geloof, ben ik gered. Mijn kinderen zullen ook worden gered. (Handelingen 16:31) Ik wil mijn kinderen prijzen voor de lof van Jehovah, zijn macht en de wonderen die Hij heeft gedaan, opdat zij Hem mogen vertrouwen, en niet alles mogen vergeten wat Hij heeft gedaan, blijf trouw aan God.

35 Woorden van waardering voor onze kinderen

We zijn ons niet altijd bewust van de kracht van onze woorden en hoe onze woorden het traject van het leven van onze kinderen positief of negatief kunnen beïnvloeden. Wat vind je van je huis? van je vrouw? je man? van je kinderen? van jezelf? Wat is de kwaliteit van de woorden die uit je mond komen over de jouwe?

Een goede vader zijn ...

Wat doet een goede vader? Wat doen goede vaders? Ze maken een grapje. Ze dagen uit. Ze inspireren. Ze bouwen. Ze bieden. Ze moedigen aan. Ze disciplineren. Ze luisteren. Zij adviseren. Ze valideren. Ze spelen. Ze bidden. Ze vergeven. Ze leren. Ze versterken. Zij geloven. Ze leiden.

Gods beloften voor onze kinderen (1)

Ik stel u vandaag een reeks verzen voor, die beloften van God zijn, goddelijke besluiten ten gunste van uw kinderen, van uw nakomelingen, als u tot Christus behoort. God heeft je deze decreten gegeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om ze te verkondigen. Als je het doet met doorzettingsvermogen, maak je dan klaar om wonderen te zien gebeuren in je familie!

15 manieren om de toekomst van uw kind te compliceren

Instrueer het kind volgens de manier waarop hij moet volgen; En wanneer hij oud is, zal hij zich er niet van afwenden. (Spreuken 22: 6) Ik vond dit recente artikel over de opvoeding van onze kinderen. Ik heb het vertaald om diegenen die het nodig hebben te helpen, om vandaag bewust te worden van hun verantwoordelijkheid voor wat hun kind morgen zal worden.

Een goed voorbeeld zijn voor zijn kinderen

De vader geeft de zoon het model dat hij moet imiteren. De meeste mannen van onze generatie worstelen met hun mannelijkheid en weten niet wat het werkelijk betekent om een ​​man te zijn. Waarom? Omdat ze geen model hadden dat ze konden imiteren. Wees navolgers van God als geliefde kinderen.

Er wordt niet gezegd dat hij zijn vader en zijn moeder zou eren als ze eervol zijn ...

Fotocredit: Photon_de Weet dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onheilig, [...] 2 Timotheüs 3: 1-2 We leven in een van de volgende generaties van de laatste periode van geschiedenis van deze wereld; een generatie die wordt gekenmerkt door het feit dat kinderen ondankbaar zijn en respectloos tegenover hun ouders, onder anderen.

De acht vormen van intelligentie

De velden psychologie en onderwijs ondergingen 30 jaar geleden een revolutie toen Howard Gardner, een professor in de psychologie aan de universiteit van Harvard, de resultaten publiceerde van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden aan de universiteit van Harvard. om mens te zijn. Hij had gemerkt dat sommige kinderen met een hoog IQ hun studies missen, dat sommige erkende intellectuelen behoorlijk in staat zijn om de instructies te lezen om een ​​meubelstuk te bouwen, ma